حجامت
ارسال شده توسط hakimbashi در سه شنبه 21 دي 1389 15:10
چند نكته ارزنده در خصوص حجامت
حجامت در واقع اِعمال يك استرس فوري است به سيستم ساكن دفاع عمومي بدن تاآن را عليه كليه عوامل دروني و بيروني هشيار و فعال نمايد.
حجامت باتوجه به روش مورد انجام و محلي كه انجام مي گيرد مي تواند چون نيشترزدن؛ عوامل عفوني – درد آور و مخرب را از بدن خارج نمايد.
حجامت در زيرگردن و جايگاه معين ميان دو كتف قادر است عوامل اصلي لخته شدن خون و فاكتور هاي انعقادي عامل در سكته هاي مغزي و قلبي را از سيستم خارج نمايد زيرا خون پر اكسيژن خارج شده از ريه ها در اثر حالت تلمبه اي قلب و ريه ها كه شبيه يك آكاردئون ايجاد فشار منفي در قفسه سينه مي كند و عمل مكش و دمش ( دم و باز دم) را سامان مي بخشد ؛
خون حاوي قطرات ريز چربي و لخته هاي مستعد كوچكي را كه ميل به هم پيوستگي درآنها زياد است را به عضلات پشت(نزديكترين مسير عروقي) پمپ مي نمايد و حجامت در محل مذكور آنها را به دام انداخته از بدن خارج مي نمايد؛ زيرا: عوامل تشكيل لخته هاي مخاطره آميز از اين گلوگاه بسوي ساير نقاط بدن روانه مي شود و حجامت آنجا را پاك مي كند.
حجامت با خارج كردن ذرات چربي كه در فرآيند اكسيژنه شدن خون همچنان در مويرگهاي عضلات پشت تنه گير كرده و پشت سر هم صف كشيده اند و انتقال كند و تدريجي آنها به عروق گشادتر و مسيرهاي بازتر مي تواند به رسوب و ايجاد انسداد مخاطره آميز پايان دهد و با ايجاد تله هاي گشاد عروقي در موضع (بدليل بادكشهاي ناحيه و اطراف آن) و ايجاد فشار منفي و حالت مكنده دراين تله ها مدتها اين ذرات چربي را از جريان عادي خويش باز دارد.
* حجامت خارج كننده صفراست وآرامش را به انسان ارزاني مي دارد.
* حجامت يك شوك عصبي موثر در بيماران روحي رواني و افسرده است.
* حجامت كاهش دهنده فشار خون است و بمقدار زيادي از استعداد سكته هاي آني در بيماران را مي كاهد.
* حجامت فاكتورهاي آلرژي(عوامل حساسيت زاي) دروني و بيروني كساني را كه كهير دارند يا كم كاري كبد داشته و به حساسيت هاي متعددي گرفتارند را از مسير مخرب وآزار دهنده بيمار به مسيري فرعي منحرف مي نمايد و ايمني شخص را تجهيز مي كند و فرصت سامان دهي به سيستم دفاعي مي بخشد.
* حجامت درترك اعتياد موثر بوده هشدارهاي خودباوري و اعتماد به نفس را كه اولين و مهمترين فاكتور در ترك اعتياد تلقي مي شود را صادر مي نمايد و سموم خون را تخليه مي كند.
* حجامت بلغم و سوداي پخته شده را كه قبلا سست و قابل انتقال شده است را مي مكد و از غلظت و حدت آنها مي كاهد.
* حجامت باز كننده انسدادهايي است كه به آمنوره زنان انجاميده و با باز كردن مسيرهاي عروقي؛ انتقال موضعي مواد ماليدني مثل كرمها ، لوسيونها و پمادها را از يك سو روي پوست و انتقال خوني مواد دارويي- خوراكي را ازدرون از-سوي ديگر- تسهيل مي كند.
* حجامت به سرعت تيرگي ديدار در بيماران ديابتي و فشارخوني را كاهش مي دهد و با آثار شفابخش متعددش در بيماران با تيرگي شعور مقدمات هشياري را فراهم مي نمايد.
* حجامت خارج كننده لخته هاي گرفتار در پيچ وخم عروق ساقين و ساير اندامهاست.