اسفرزه
ارسال شده توسط hakimbashi در سه شنبه 28 دي 1389 22:10
اسفرزه
Plantaginaceae/ plantago psyllium
سرد و تر
خوردن اسفرزه مُبَرد و خنک کننده است.
در مورد رفع التهاب مخاطهای گوارشی و مجاری دستگاه ادراری و تناسلی مصرف می شود.
خوردن اسفرزه هم برای رفع یبوست و هم جهت رفع اسهال ساده مفید است.
خوردن اسفرزه در تسکین زخمهای بواسیر موثر است.
خوردن اسفرزه مسکن حرارت بدن و رافع تشنگی و مفید تبهای گرم و نیز رافع غلیان خون و ناراحتی و خشونت سینه و حلق و زخمهای روده است.
یکی از بهترین ملین ها، خوردن لعاب اسفرزه با شکر و سکنجبین است.
دانه اسفرزه را هرگز کوبیده استفاده نکنید و خوردن زیادی از کوبیده اسفرزه باعث سرد شده بدن و حتی مرگ می گردد.