اسفند
ارسال شده توسط hakimbashi در چهار شنبه 13 بهمن 1389 7:11
اسفند
Zygophillaceae/ peganum harmala
گرم و خشک
نوشیدن دم کرده شاخه و برگ و تخم اسفند قاعده آور، ازدیاد کننده ترشح شیر ، مدر، تقویت کننده نیروی جنسی ، تب بر، رافع کرم روده و بادهای روده می باشد.
نوشیدن دم کرده تخم اسفند برای صرع ، جنون و نسیان و بیماریهای سرد مزاجی و عصبی مفید و برای افراد گرم مزاج مضر می باشد.
اگر شب یک قاشق چای خوری تخم اسفند را در دهان ریخته و با آب گرم میل کنید، ضد انگل ، خواب آور و مدرحیض است.
خوردن یک قاشق تخم اسفند سستی کمر که از مجامعت زیاد ایجاد شده باشد را درمان می کند و از احتلام شبانه جلوگیری می کند.
خوردن اسفند کرم کش و مسهل سودا و بلغم غلیظ است.
خوردن اسفند کمی مخدر می باشد.