افسنتين
ارسال شده توسط hakimbashi در پنج شنبه 05 اسفند 1389 20:12
افسنتين
Compositeae(Asteraceae)/ Artemisiia absinthium
گرم و خشک
نوشیدن دم کرده افسنتین تب بر است و تبهای نوبه ای را رفع می کند.
افسنتین را در ترکیب داروی سرماخوردگی به خاطر تب بر بودن آن لحاظ می کنند.
نوشیدن جوشانده ده گرم افسنتین مقوی معده و کرم کش است و اگر این جوشانده را تنقیه کنند کرمک (کرم های ریز مقعد ) را از بین می برد.