اوكاليپتوس
ارسال شده توسط hakimbashi در پنج شنبه 05 اسفند 1389 20:12
اوكاليپتوس
Myrtacae/ Eucalyptus globulus
گرم و خشك
برگ اوكاليپتوس را بجوشانيد و جوشانده آن را بنوشيد كه تب بر و باز كننده اشتهاست و سوء هاضمه را بر طرف كرده و مجاري تنفسي را ضدعفوني مي كند و ترشحات جهاز تنفسي را خشك مي كند و مفيد ديابت و مرض قند است،
سوزاك را نيز بر طرف مي نمايد.
مقداري برگ اوكاليپتوس را در ظرف آب بريزيد و روي بخاري قرار دهيد هواي اتاق را ضد عفوني مي كند و بخور آن مجراي بيني را باز كرده و زكام و سرماخودگي را بر طرف مي نمايد.
نوشيدن مقداري از جوشانده غليظ برگ اوكاليپتوس انگل هاي دستگاه گوارش را از بين مي برد و آنفلوانزا و سل و آسم و التهاب بيني را بر طرف مي نمايد، و نيز بند آورنده اسهال مي باشد.
روغن اوكاليپتوس را در بيني بچكانيد بيني را باز كرده و ضد عفوني مي كند،
آنفلانزا و نزله را بر طرف مي نمايد
و اگر بر موضع روماتيسم بماليد آن را تسكين مي دهد.