انغوزه
ارسال شده توسط hakimbashi در پنج شنبه 19 اسفند 1389 20:12
انغوزه
Umbeliferae / Ferula assa
گرم و خشک
خوردن کمی انغوزه کشنده کرم های دستگاه گوارش ، معالج فلج ، رعشه ، سستی اعضا و مقوی بینائی چشم است و نیز رافع خشونت حلق و صاف کننده صدا است ، قاطع خونریزی بواسیر است، قاعده آور و شیر افزا است.
مخلوط آن با روغن زیتون ضد سم سگ هار و عقرب گزیدگی است ، معالج هیستری است ، انغوزه ضد صرع ، مدر ، محرک روده و معده و محلل نفخ معده است.
روزی دو گرم آن را در کپسول خالی ریخته و بخورید ضد سم و ضد تشنج است و برای فلج و رعشه بسیار مؤثر است.
اگر زنی پس از عادت ماهانه بمدت یک هفته روزی نیم مثقال انغوزه بخورد از باردارشدن او بطور موقت و گاهی به طور دائم جلوگیری می کند. خوردن انغوزه باعث سقط جنین می شود زنان حامله احتیاط نمایند.