موضوع: شرکت ساغر :: درخواست نسخه گیاهی

ارسال شده توسط hakim در جمعه 24 ارديبهشت 1395
#2

دانه یا غده فرق می کند و می تواند قارچ پوستی یا غده چربی یا غده ای چرکین باشد بعد از تعیین این وضعیت می توان شرایط گوناگون را برای حذف غده پیشنهاد نمود.