درمان زخم دهان با روغن اسطوخودوس
ارسال شده توسط hakim در چهار شنبه 21 تير 1391 18:04استفاده موضعی ازاسطوخودوس برای درمان و جلوگیری از بازگشت زخم های برفکی در دهان

دانشمندان به منظور بررسی تاثیر روغن اسطوخودوس در درمان و جلوگیری از بازگشت زخم های برفکی، آزمایشاتی را با روغن این گیاه جهت درمان زخم های برفکی انجام دادند.
ادامه متناستفاده موضعی ازاسطوخودوس برای درمان و جلوگیری از بازگشت زخم های برفکی در دهان

دانشمندان به منظور بررسی تاثیر روغن اسطوخودوس در درمان و جلوگیری از بازگشت زخم های برفکی، آزمایشی را با روغن این گیاه جهت درمان زخم های برفکی انجام دادند.
تحقیق با انتخاب تصادفی در افراد مختلف و حیوانات در دو نمونه شاهد و تیمار مورد آزمایش قرار گرفت.
ابتدا با روغن اسطوخودوس و دارونما، فرایند درمان زخم های برفکی بر روی حیواناتی مانند خرگوش و موش بررسی شد و فرآیند بهبود با اندازه گیری اندازه محیط زخم و سطح تورم در هر گروه ارزیابی گردید.

بعد از آن به بررسی میزان ایمنی و سمی بودن دوز دارویی در موش ها پرداخته شد و با انجام آزمایش التهاب غشایی در پوست، میزان التهاب زخم، نسبت به عوامل حساسیت زا در پوست خرگوش مورد مطالعه قرار گرفت.

در مرحله سوم که هدف بررسی تاثیر ضد باکتری بود، محققان روغن اسطوخودوس را با پخش کردن بر روی سطح زخم های نمونه های آلوده به باکتری، مورد آزمایش قرار داده و به منظور بررسی خاصیت ضد باکتری این روغن، آنرا در محل زخم، مورد استعمال قرار دادند.
درمرحله آخرهم مطالعه بالینی بر روی افراد بدین شرح صورت پذیرفت:
مورد مطالعه را که مردان 38 ساله با وزن 75 کیلوگرم تشکیل می دادند به منظور درمان موضعی با روغن اسطوخودوس و دارونما، به دو گروه مورد آزمایش تقسیم نمودند.
تاثیر درمانی در میزان تورم، التهاب، استمرار زخم، اندازه زخم، بافت زیر زخم، مدت زمان بهبودی، شدت درد و کاهش آن مورد ارزیابی قرار گرفت.
نتایج آزمایشات به شرح زیر می باشد:
حیواناتی که توسط روغن اسطوخودوس تحت درمان قرار گرفتند به طور قابل توجهی اندازه زخم کاهش و سرعت بهبود غشا در آنها افزایش یافت که دوره بهبودِ 90٪ آنها بین 2 تا 3 روز بود که در مقایسه با گروه تحت درمان توسط دارونما بودند 1 تا 2 روز کاهش نشان می دهد.
دوز کشنده دارو در بافت های آسیب دیده در موش در حدود 6.5 گرم بود که تست التهاب هیچ علائمی از التهاب و تورم ناشی از عامل درمانی نشان نمی دهد.
روغن اسطوخودوس خواص ضد باکتری بالایی از خود نشان داد که میزان جلوگیری از عفونت در برابر باکتری در بافت آلوده در آن بین 14.5 تا 24 میلی متر است که نسبت به استرپتومايسين ( نوعی آنتی بیوتیک‌ با 12-22 میلی متر) دارای تاثیر بیشتریست.
همچنین بیمارانی که از بازگشت زخم های برفکی دهان رنج می بردند و از روغن اسطوخودوس استفاده نمودند در مقایسه با گروهی که تحت درمان دارونما قرار گرفتند، کاهش قابل توجهی در میزان التهاب، اندازه زخم، دوره بهبود و کاهش درد پس از اولین استعمال نشان دادند.
قابل ذکر است که هیچ گونه تاثیر جانبی از مصرف روغن اسطوخودوس گزارش نشد.


منبع:
[PMID: 22558691 [PubMed - indexed for MEDLINE