شناسایی پروتئین تنباکو و افزایش سیستم ایمنی در محصولات زراعی
ارسال شده توسط hakim در جمعه 13 مرداد 1391 14:05


شناسایی پروتئین تنباکو و افزایش سیستم ایمنی در محصولات کشاورزی
پژوهشی که در دانشگاه هوکایدو ژاپن و با مدیریت کنجی ناکاهارا انجام گرفت، محققان موفق به یافتن ترکیبی پروتئینی در تنباکو شدند که باعث تقویت بیشتر سیستم ایمنی محصولات کشاورزی در برابر حمله های ویروسی می گردد.
ادامه متن

شناسایی پروتئین تنباکو و افزایش سیستم ایمنی در محصولات کشاورزی
پژوهشی که در دانشگاه هوکایدو ژاپن و با مدیریت کنجی ناکاهارا انجام گرفت، محققان موفق به یافتن ترکیبی پروتئینی در تنباکو شدند که باعث تقویت بیشتر سیستم ایمنی محصولات کشاورزی در برابر حمله های ویروسی می گردد.
هرچند که محصولات کشاورزی با داشتن یک سیستم دفاعی نسبتا ساده می توانند در برابر حملات ویروسی از خود مقاومت نشان دهند، اما با این وجود، ویروس ها با تحت فشار قرار دادن آن به راحتی سیستم ایمنی گیاهان را از کار می اندازند و فعالیت های سلول های گیاهی را مختل می سازند.
شواهدی که از تحقیقات اخیر بدست آمد، نشان داد که گیاهان با توسعه یک سیستم دفاعی کمکی می توانند مانع از سرکوبی سیستم ایمنی خود توسط ویروس ها گردند.
به منظور بررسی چنین فرآیندی، محققان در پی یافتن مکانیسم هایی برای افزایش ایمنی در گیاهان هستند. نتایج آخرین تحقیقات در این زمینه در قالب مقاله ای در ژورنال علمی - پزشکی PNAS منتشر شد.
محققان موفق به یافتن ترکیب rgs-CaM یا پروتئین كالمودولين‌ در تنباکو شده اند که عامل پیوند دهنده کلسیمها به یکدیگر می باشد و نام آن هم از این خاصیت گرفته شده است.
این پروتئین با پیوند به ویروس های مهاجم سیستم ایمنی و جلوگیری از تخریب سیستم ایمنی در گیاهان، زمینه افزایش سیستم دفاعی را فراهم می آورد.
یافته های این تحقیق می تواند در جهت افزایش سیستم دفاعی محصولات کشاورزی در برابرآسیب های ویروسی آفت کش ها مورد استفاده قرار گیرد.
همچنین می توان در مواردی بجز ارتقای سیستم ایمنی محصولات کشاورزی از نتایج آن بهرمند شد.
از آنجایی که بیشتر ویروس ها ترکیبات RNAi یا اسيدريبونوكلئيك‌ را مورد حمله قرار می دهند، این پژوهش می تواند به توسعه روشی برای کشت مولکولی به منظور مقاومت در برابر عوامل ویروسی کمک نماید.