علف کش ها و ممنوعیت استفاده از آنها
ارسال شده توسط hakim در يک شنبه 15 مرداد 1391 14:05

ممنوعیت استفاده ازعلف کش هابرای ایجاد وارونه سازی جنسی درقورباغه ها توسط EPA
آژانس محـــــافظت ازمحیط زیست (EPA) استفاده ازیک علــــف کش بانام اترازین (Atrazine) راممنوع نمود ، این محــــصول برای وارونه ســــــــازی جنسی وسایراختلالات تولیدمثل درماهی ها ودوزیستـــان به کارمی رود .

ادامه متن


ممنوعیت استفاده ازعلف کش هابرای ایجاد وارونه سازی جنسی درقورباغه ها توسط EPA

آژانس محـــــافظت ازمحیط زیست (EPA) استفاده ازیک علــــف کش بانام اترازین (Atrazine) راممنوع نمود ، این محــــصول برای وارونه ســــــــازی جنسی وسایراختلالات تولیدمثل درماهی ها ودوزیستـــان به کارمی رود .

این ماده شیـــمیایی توسط شرکت سینجنتا تولیدمی شود ودرسال 2004 توسط اتحادیه اروپا ممنوع گردید .

با این حال هرســــاله درایالات متحده 80 میلیون لیتراترازآن برای محصولاتی مانندنیشکر ، ذرت خوشه ای وبرنج استفاده می شود.

تاثیرات مخرب این ماده شیمــیایی برروی حیات وحش باعث شده که آژانس محافظت ازمحیط زیست استفاده ازآن راممنوع نماید.

همچنین در 12 ژوئن یک جلـــــسه عمومی منعقدمی شود که به بحث درزمینه ریسکهای اکولوژیکی اترازین خواهدپرداخت .

گروهی که درزمینه محــــــافظت از دوزیستان فعالیت می کنند ، این شعار را سرلوحه کار خود قراردادند :
– ازقورباغه ها محافظت نمایید - .

کری کریگر رهبراین گروه می گوید :
« اترازین سیــستم ایمنی دوزیستان راضعیف می کند و باعث دوجنسیتی و تکمیل وارونگی جنســی در قورباغه های مذکر با غلظـــــت های کمتراز5/2 دربیلیون می شود » .

تحقیقات اپیدمیولوژیکی نشــــان می دهند که نرخ بالای استفاده ازاین علــــــف کش ها باعث بروزسرطان سینه ، سرطان پروستات و عدم باروری درانسان ها می شود .

درمیان جـــــوندگان آزمایشـــگاهی نمونه هایی ازسرطان سینه وپروستات مشاهده شد . دوزیستان جزء بزرگترین گروه آسیب پذیردرروی کره زمین محسوب می شوند ، درحــدودیک سوم آنها بواسطه آلودگی و تغییرات آب وهوایی درمعرض انقراض و نابودی قراردارند .